Adatvédelmi Tájékoztató

Testért Plasztika Kft. - website: drfalus.hu

 

Ez az adatvédelmi tájékoztató bemutatja, hogy a website használata során milyen személyes adatokat kezelünk Önről, mint érintettről. Az adatkezelés során mi adatkezelőként működünk, és törvény általi kötelességünk, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy kik vagyunk mi, milyen adatokat és milyen célból kezelünk, és Önnek milyen jogai vannak a személyes adataival kapcsolatban. Ez az adatvédelmi tájékoztatónk megfelel a GDPR és az Infotv. elvárásainak, amelyekről bővebben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény („Infotv.”, 2011. évi CXII.) a 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet („GDPR rendelet”)-ben tájékozódhat. Számunkra fontos, az Ön személyes adatainak megfelelő kezelése, ezért saját belső Adatvédelmi Szabályzattal rendelkezünk, ez alapján készült el jelen adatvédelmi tájékoztatónk is. Adatvédelmi tájékoztatónk aktuális változata elérhető weboldalunk láblécéből, a drfalus.hu/adatvedelem webhelyen, valamint nyomtatott változatban az alábbi címen.

Kik vagyunk mi?

Mi a Testért Plasztika Kft. (képviseli: Dr. Falus György, Cg. 13 09 194832, adószám: 25030420-2-13) vagyunk. Címünk (1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.). 

Ön a következő módon léphet velünk kapcsolatba: postai úton a fenti címen, emailben a(z) (gyorgy.falus@drfalus.hu) címen, telefonon pedig a ((+36) 30/921 40 84) számon.

A vonatkozó szabályozások szerint kötelező adatvédelmi tisztviselőt (DPO) kineveznünk. Adatvédelmi tisztviselőnk: Bencsik Rózsa. Személyes adatainak védelmével és kezelésével kapcsolatban őt keresheti a rozsabencsik74@gmail.com email címen, vagy a fenti elérhetőségek bármelyikén kapcsolatba léphet velünk.

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?

 1. A weboldal használata során
 2. A weboldalról indított egyszeri információkérés kapcsán
 3. A weboldalról indított személyes konzultációra való jelentkezésnél

További információk

Hogyan védjük az Ön adatait?

Kiknek továbbítjuk az Ön adatait?

Milyen jogai vannak Önnek, mint érintettnek?

Hová tud panaszával fordulni?

Adatvédelmi tájékoztatónk frissítései

 

 1. A webodal használata során kezelt adatok

Amikor Ön weboldalunkat böngészi, szolgáltatásainkat tekinti meg, mindeközben többféle sütit (cookie) alkalmazunk. A sütik olyan, a szerverünk által az Ön számítógépén elhelyezett rövid, számítógépek által értelmezhető fájlok, amelyek segítenek a szerverünkön futó programoknak és az Ön böngészőjének abban, hogy Ön könnyebben tudja használni weboldalunkat.

A sütik egy része azért szükséges, hogy a website-unk működőképes legyen, ezek létrehozása és az Ön számítógépén való elhelyezése előtt nem kérünk beleegyezést. Ezek a következők:

SÜTI NEVE

CÉLJA

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

PHPSESSID

weboldal működése

lejárata a munkafolyamat vége

Az általunk használt sütiken túl igénybe vesszük külső vállalatok (harmadik személyek) szolgáltatásait is, amelyek szintén sütiket helyezhetnek el az Ön számítógépén, ezekhez az Ön hozzájárulását, beleegyezését kérjük. Ezek a következők:

SÜTI NEVE

CÉLJA

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

_ga

statisztikai adatgyűjtés

lejárata: 2 év

_gat

statisztikai adatgyűjtés

lejárata: a munkafolyamat vége

_gid

statisztikai adatgyűjtés

lejárata: a munkafolyamat vége

collect

Google analytics

lejárata: a munkafolyamat vége

fr

Facebook

lejárata: 3 hónap

GPS

Youtube

lejárata: a munkafolyamat vége

IDE

marketing adatgyűjtés

lejárata: 2 év

NID

marketing adatgyűjtés

lejárata: 6 hónap

r/collect

hirdetési szolgáltató

lejárata: a munkafolyamat vége

test_cookie

hirdetési szolgáltató

lejárata: a munkafolyamat vége

tr

Facebook

lejárata: a munkafolyamat vége

VISITOR_INFO1_LIVE

Youtube

lejárata: 179 nap

YSC

Youtube

lejárata: a munkafolyamat vége

yt.innertube::nextId

Youtube

nem törlődik

yt.innertube::requests

Youtube

nem törlődik

yt-remote-cast-installed

Youtube

lejárata: a munkafolyamat vége

yt-remote-connected-devices

Youtube

nem törlődik

yt-remote-device-id

Youtube

nem törlődik

yt-remote-fast-check-period

Youtube

lejárata: a munkafolyamat vége

yt-remote-session-app

Youtube

lejárata: a munkafolyamat vége

yt-remote-session-name

Youtube

lejárata: a munkafolyamat vége

CDSDevice

marketing adatgyűjtés

lejárata: 14799 nap

CDSSession

marketing adatgyűjtés

lejárata: 14799 nap

cmp475435197

marketing adatgyűjtés

lejárata: 29 nap

optiMonkClient

marketing adatgyűjtés

lejárata: 2 év

optiMonkSession

marketing adatgyűjtés

lejárata: a munkafolyamat vége

OptiMonkVisitorAttributes

marketing adatgyűjtés

nem törlődik

Amennyiben további információra kíváncsi arról, hogyan használjuk a sütiket, kérem, érdeklődjön a fenti elérhetőségek valamelyikén.

 

 1. A weboldalról indított egyszeri információkérés kapcsán kezelt adatok

Az Ön által egyszeri alkalommal kért információkérés során az Ön önkéntes hozzájárulásán alapulva a következő személyes adatokat kezeljük, az alábbi célokkal:

név

az Ön azonosítása

e-mail cím

az Önnel való kapcsolattartás

tárgy

a válaszadáshoz szükséges

kérdés

a válaszadáshoz szükséges

Ezeket az adatokat az Ön kérésének, kérdésének megválaszolására használjuk, termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban. 

Az Ön adatait a válaszadásunk után töröljük rendszerünkből.

Ezen adatokat semmilyen automatizált döntési rendszerben nem használjuk fel.

 

 1. A weboldalról indított személyes konzultációra való jelentkezésnél kezelt adatok

Az Ön által egyszeri alkalommal kért jelentkezés során az Ön önkéntes hozzájárulásán alapulva a következő személyes adatokat kezeljük, az alábbi célokkal:

 

név

az Ön azonosítása

telefonszám

az Önnel való kapcsolattartás

e-mail cím

az Önnel való kapcsolattartás

település

ajánlatadáshoz szükséges

kiválasztott kezelés megjelölése

ajánlatadáshoz szükséges

Ezeket az adatokat az Ön ajánlatkérésének megválaszolására használjuk, szolgáltatásainkkal kapcsolatban. 

Az Ön adatait ajánlatunk érvényességi idejének lejárta után töröljük rendszerünkből.

Ezen adatokat semmilyen automatizált döntési rendszerben nem használjuk fel.

 

Kik kezelik az adataimat?

Az Ön adatait munkatársaink kezelik, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben.

 

Hogyan kezeljük a böngészőben beállítható Do Not Track (nyomkövetés tiltása) jelzésket?

Weboldalunk fejlesztése és működtetése során figyelembe vesszük az Ön rendszerétől érkező Do Not Track beállításokat.

 

Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Weboldalunkon rendszeresen használunk sérülékenység vizsgáló rendszert.

Weboldalunkon rendszeren használunk kártevő kereső rendszert.

Az Ön személyes adatait tűzfallal védett hálózaton tároljuk, amelyet hozzáférés szabályozó rendszerrel egészítettünk ki, így csak azok férhetnek hozzá munkatársaink közül, akinek erre munkaköréből adódóan lehetőséget adtunk. A weboldalhoz való általános hozzáférést és adatbekérést SSL kulccsal és technológiával védett kapcsolaton keresztül lehet megtenni.

 

Adatátadás harmadik fél részére

Mi nem adjuk el és nem kereskedünk az Ön személyes adataival, és semmilyen más módon sem bocsájtjuk azokat harmadik fél részére az Ön tudta nélkül.

Az Ön személyes adatainak feldolgozását alapvetően mi látjuk el. Az adatfeldolgozás kapcsán kiszervezett feladatokhoz az I. mellékletben meghatározott adatfeldolgozó partnereket használjuk. Az adatfeldolgozó partnereink listáját, és a kezelt adatok körét és az adatfeldolgozás célját az Ön számára az adatkezelés megkezdése előtt elérhetővé tesszük törvényi kötelezettségeinknek megfelelően. Az adatfeldolgozók felé átadott adatokért, illetve az adatfeldolgozók tevékenységéért mi felelünk.

Törvényi kötelezettségeink teljesítése során a szabályozásokban elvárt szervezetek és hatóságok törvényi felhatalmazás esetén betekintést nyerhetnek üzletmenetünkbe, így ennek kapcsán az Ön adataiba is.

Statisztikai és elemzési okokból az Ön adatait csak anonimizált, - így személyes jellegétől megfosztott -, Önhöz már semmilyen módon nem kapcsolható formában felhasználhatjuk. Velünk szerződésben lévő harmadik felek részére, az anonimizált adatokat viselkedés elemzésre átadhatjuk.

 

Hogyan bánunk a gyermekek adataival?

Üzleti működésünk során nem végzünk szolgáltatásokat gyermekek számára.

 

Milyen jogaim vannak, mint érintettnek?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR - Általános Adatvédelmi Rendelet) alapján az Ön jogai a következők:

 • tájékoztatás joga
 • helyesbítés joga
 • törléshez való jog
 • az “elfeledtetéshez való” jog
 • az adatok zárolásához/korlátozásához való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • bírósághoz forduláshoz való jog
 • hatósághoz fordulás joga

Az Ön egyes jogainak részletes meghatározásai, korlátai belső Adatvédelmi Szabályzatunkban kerültek meghatározásra.

 

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről?

Tájékoztatás kérését, valamint egyéb jogainak gyakorlását - ha azt jogi szabályozás nem zárja ki - a gyorgy.falus@drfalus.hu email címre, vagy a fent megjelölt más elérhetőségeinkre küldött nyilatkozattal teheti meg. A megkapott nyilatkozatokat és kérdéseket, kéréseket a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül, de maximum 20 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk, valamint megtesszük a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, az Adatvédelmi Szabályzatunkban, valamint a vonatkozó jogszabályokban rögzítettek alapján.

 

Hova fordulhatok az önrendelkezési jogom megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén Ön a következő helyre fordulhat:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75.

Tel: +36 (1) 457-7100

Fax: +36 (1) 356-5520

e-mail: info@nmhh.hu

Ön, jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az, hogy az adatkezelés a jogszabályokban foglaltaknak megfelel, mi, mint adatkezelők vagyunk kötelesek bizonyítani.

Amennyiben, mi, mint adatkezelők az Ön személyes adatait jogellenesen kezeljük, vagy megszegjük az adatbiztonság követelményeit és így az Ön személyiségi jogait megsértjük, Ön sérelemdíjat követelhet tőlünk.

 

Egyéb információk

Kijelentjük, hogy Adatkezelési Tájékoztatónkat az időközben módosuló jogszabályi háttér, valamint belső szabályzataink változásával összehangoljuk, ezért a megváltoztatására a jogot fenntartjuk.

 

Kelt: 2018. május 25.

Dr. Falus György

Cégvezető

 

 

 

 

 1. melléklet — A drfalus.hu által igénybevett adatfeldolgozók listája, elérhetőségeik és az általuk végzett adatfeldolgozás rövid leírása

 

 

Könyvelő - pénzügyi és számviteli folyamatok adminisztrálása

Profit & Cash Management Kft., 1191 Budapest, Ady E. út 28-30.

Tel.: 06-1-231-0459, mail: kozpont@profitandcash.hu

Számlázó program - számlázással kapcsolatos on-line szolgáltatás

KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

Tel.: +36303544789, mail: info@szamlazz.hu

Ügyvéd - szerződések teljesítése kapcsán felmerülő jogi feladatok, behajtás

Dr. Ábrahám László ügyvéd, 6720 Szeged, Arany J. u. 9.

Tel.: 06-62-556-666, mail: abrahamiroda@gmail.com

Tárhelyszolgáltató - adattárolás, szerverhoszting

3 in 1 Hosting Bt., 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1.

Tel.: 06-21-200-0040, mail: admin@3in1host.com

Jelentkezz most ingyenes konzultációra!

Add meg elérhetőségeidet és kollégáink hamarosan keresni fognak telefonon egy ingyenes konzultációs lehetőséggel kapcsolatban!